จัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลบน Cloud Alibaba Cloud – Object Storage Service (OSS) จัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลบน Cloud Alibaba Cloud – Object Storage Service (OSS) จัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลบน Cloud Alibaba Cloud – Object Storage Service (OSS) จัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลบน Cloud Alibaba Cloud – Object Storage Service (OSS)

จัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลบน Cloud
Alibaba Cloud – Object Storage Service (OSS)

บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่มีการจัดการเต็มรูปแบบเพื่อจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่ ทุกเวลา
ติดต่อเรา

จัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลบน Cloud
Alibaba Cloud – Object Storage Service (OSS)

ระบบจัดเก็บข้อมูล Cloud Storage ที่ให้บริษัททุกขนาดและทุกอุตสาหกรรมสามารถใช้เพื่อจัดเก็บและปกป้องข้อมูลจำนวนมากน้อยเท่าไหร่ก็ได้สำหรับกรณีการใช้งาน เช่น การสำรองและกู้คืนข้อมูล การกระจายข้อมูล Data Lake ที่เก็บไฟล์ การเก็บข้อมูลแบบถาวร เป็นต้น

เปลี่ยนการเก็บไฟล์บนเครื่อง server ที่ใช้งานเป็นประจำ หรือ บนคอมพิวเตอร์ที่ออฟฟิศ เป็น Cloud Storage เพื่อลดปัญหาและความเสี่ยงของข้อมูลคุณ รองรับการเก็บข้อมูลมหาศาลในอนาคตอย่างเป็นที่เป็นทาง และบริหารจัดการได้

On Premise Storage
VS
Business Cloud Storage

Comparison list
On Premise Storage
Business Cloud Storage

รายการเปรียบเทียบ

เก็บไฟล์ข้อมูลบริษัททั้งหมดไว้ที่ Drive กลางในเครื่องคอมหรือ Server ที่ Office
เก็บไฟล์ข้อมูลของกลุ่มหรือองค์กรบน Cloud ที่สามารถบริหารจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งานได้

ปริมาณความเสี่ยง

สูง
 • ข้อมูลไม่ปลอดภัย มีโอกาสสูญหาย หากเครื่องที่เก็บข้อมูลนั้นมีปัญหาหรือไม่สามารถใช้การได้ จะไม่สามารถกู้คืนข้อมูลทั้งหมดกลับมาได้ครบถ้วน
 • ต้องคอยอัปเดตระบบป้องกันไวรัสและ firewall ตลอดเวลา และมีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีได้อย่างง่ายดาย
ต่ำ
 • เก็บข้อมูลแบบกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงและการใช้งานสำหรับทีมงานแต่ละบัญชีได้
 • การเก็บรวบรวมไฟล์เป็นระเบียบ สามารถจัดการได้ทั้งองค์กร

ความยืดหยุ่น

ต่ำ
 • อุปกรณ์มีข้อจำกัด หากต้องการขยายคุณสมบัติและความสามารถของเครื่อง
 • ต้องซื้อใหม่และต้องปรับเปลี่ยนโยกย้ายข้อมูล
สูง
 • การเก็บข้อมูลสามารถบริหารจัดการได้อย่างอิสระ และสามารถส่งต่อหรือรับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหรือระบบอื่นๆ ได้อย่างไม่มีข้อจำกัดด้วย API
 • จัดการบัญชีทีมงานด้วยการจำกัดสิทธิ์การใช้งานตามที่องค์กรกำหนด ไม่มีปัญหาเรื่องโยกย้ายบัญชีการเก็บข้อมูลเมื่อมีทีมงานลาออก

การดูแลรักษา

สูง
 • ต้องดูแลรักษาเครื่องและอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ไปตลอด
 • ต้องคอยอัปเดตซอฟต์แวร์ต่างๆ บนเครื่องรวมไปถึงระบบป้องกันไวรัสและ firewall
 • ต้องคอย backup ข้อมูลที่สำคัญตลอดเวลา
ต่ำ
 • ทีมงานวิศวกรมืออาชีพที่คอยดูแล อัปเดตความปลอดภัย และมอนิเตอร์ระบบ Cloud Storage ตลอดเวลา
 • ระบบ Cloud Storage มีการเก็บข้อมูลบนโครงสร้างที่มีการป้องกันข้อมูลเสียหายและมีระบบ Backup ข้อมูลเพื่อป้องกันความเสี่ยง

การเข้าใช้งาน

ยาก
 • การใช้งานออนไลน์ต้องทำผ่าน VPN โดยใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ Leased Line
 • มีการตั้งค่าการเข้าถึงข้อมูลที่ซับซ้อน
ง่าย
 • เข้าใช้งานได้ง่ายด้วย Web Browser ผ่านอินเตอร์เน็ตทั่วไป ได้ทุกที่ ทุกเวลา

การบริการ

ไม่มี
 • ต้องมีทีมงานด้านไอทีหรือดูแลด้วยตนเอง
มีบริการเสริม
 • มีบริการดูแลและ Support โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

ความทันสมัย

ต่ำ
 • เครื่องตกรุ่น รุ่นเก่า และใช้มาเป็นระยะเวลานาน
 • ไม่รองรับระบบปฏิบัติการและระบบจัดการ Version ใหม่ๆ
สูง
 • มีการบริหารจัดการ Resource ให้ทันสมัย รองรับระบบ Version ใหม่ๆ ตลอดเวลา

ความรวดเร็วในการใช้งาน

ต่ำ
 • ต้องมีการติดตั้ง ตั้งค่า ลงโปรแกรมก่อนใช้งาน
 • เมื่อมีผู้ใช้งานเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ต้องมีการตั้งค่าทั้งฝั่งของเครื่อง Server ที่เก็บข้อมูลและฝั่ง Client ผู้ใช้งาน
 • การเข้าใช้งานข้อมูลต้องผ่านการเชื่อมต่อที่ล่าช้า และหากมีการเข้าใช้งานในปริมาณมาก จะทำให้เกิดการโหลดข้อมูลล่าช้า
สูง
 • เปิดบัญชีใช้งานได้ทันที
 • เข้าใช้งานข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตได้ทันที

ขนาดพื้นที่ที่รองรับ

น้อย
 • ขนาดพื้นที่เก็บข้อมูลมีขนาดที่จำกัดตามเทคโนโลยี
 • ถ้าหากต้องการขนาดพื้นที่เก็บข้อมูลที่มากขึ้น ต้องยุ่งยากในการต่อ Raid Disk หลายๆ ตัวเข้าด้วยกัน
มาก
 • ขนาดพื้นที่ใหญ่และสามารถขยายพื้นที่ได้สูงสุดถึง 50PB หรือ 50,000TB (ขนาดพื้นที่สามารถขยายใหญ่ขึ้นได้ในอนาคตตามเทคโนโลยี)

ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น

สูง
 • ต้องมีการซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อติดตั้งและใช้งาน
 • ถ้าหากต้องการขนาดพื้นที่เก็บข้อมูลที่มากขึ้น ต้องยุ่งยากในการต่อ Raid Disk หลายๆ ตัวเข้าด้วยกัน
ต่ำ
 • เริ่มใช้งานด้วยแพ็กเกจรายเดือนที่ราคาไม่แพง
 • บริการเสริมสำหรับการตั้งค่า อบรมการใช้งาน เช่น เรื่องของการตั้งค่าบัญชีทีมงานในองค์กร, การกำหนดสิทธิ์การใช้งานต่างๆ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายระยะยาว

สูง
 • ค่าอินเตอร์เน็ตรายเดือนสำหรับเชื่อมต่อเครื่อง Server ตลอดเวลา
 • ค่าไฟรายเดือนที่เกิดจากการเปิดเครื่อง Server และเครื่องปรับอากาศ เพื่อรองรับการใช้งานตลอดเวลา
 • ค่าบำรุงรักษาเครื่อง กรณีอุปกรณ์เสียหายหรือต้องเปลี่ยนเมื่อใช้งานเป็นระยะเวลานาน หรือ อาจจะต้องมีการเปลี่ยนเครื่อง Server ที่ตกรุ่น (ใช้งานมานานกว่า 3 - 5 ปี) ทำให้ไม่รองรับระบบโปรแกรมใหม่ๆ
 • ค่าจ้างทีมงานที่ต้องมาคอยดูแลรักษา หรือต้องดูแลเอง
ต่ำ
 • ค่าใช้จ่ายต่ำเมื่อเทียบกับ 2 รูปแบบก่อนหน้า เนื่องจากค่าบริการคิดตามขนาดพื้นที่ โดยที่รองรับบัญชีทีมงานผู้เข้ามาร่วมใช้งานพื้นที่ได้จำนวนมาก เริ่มต้นเพียงหลักร้อยต่อเดือน
Cloud Storage - ค่าบริการ Cloud Storage - ค่าบริการ Cloud Storage - ค่าบริการ

บริการ Cloud Storage เริ่มต้น 500 GB เพียง 490 บาท/เดือน

ขนาดพื้นที่เก็บ
รายเดือน (บาท)
500GB
490
1TB
690
2TB
1,290
5TB
3,200
10TB
6,000
20TB
12,000
50TB
30,000
100TB
59,000
300TB
176,000
500TB
292,000
1PB
582,000
2PB
1,160,000
5PB
2,900,000

Package ทั้งหมดรวม

Cloud - Package all
การจัดการการเข้าถึง
5,000 บัญชีผู้ใช้งาน
อัปโหลด Bandwidth
ไม่จำกัด
ฟรี ระบบการติดแท็กข้อมูล
10,000 tags
ฟรี ดาวน์โหลด Bandwidth (การรับส่งข้อมูลขาออก)
100GB (>100GB = 3 บาท / GB)
ฟรี API Read Requests
500 ล้านครั้ง
ฟรี API Write Requests
100 ล้านครั้ง

สิทธิประโยชน์อื่นๆ

ราคารวม Vat7% เรียบร้อยแล้ว สามารถออกบิล Vat ในนามบริษัทได้
กรณีที่เป็นลูกค้าบริษัท สามารถทำรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้

บริการเสริม

Online Training 2 hours (Max. 6 people) + 1 month technical support = 15,000 บาท (ราคายังไม่รวม Vat7%)
ติดต่อเราเพิ่มเติมสำหรับคำแนะนำ
Package สำหรับคุณ
ติดต่อเรา
contact - intervision

FAQ คำถามที่ พบบ่อย

FAQ's - Cloud Alibaba
 • Alibaba Cloud เป็นระบบ Cloud อันดับ 1 ของเอเชีย ปัจจุบันมี Datacenter ในประเทศไทย และข้อมูลถูกเก็บในประเทศไทย
 • เจ้าของบัญชีสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลที่เก็บและการใช้งานสำหรับทีมงานแต่ละบัญชีได้
 • มีทีมงาน System Engineer ดูแลอัปเดตความปลอดภัย และมอนิเตอร์ระบบ Cloud Storage ตลอดเวลา เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกโจมตี
 • มีการบริหารจัดการ Resource ให้ทันสมัย รองรับระบบ Version ใหม่ๆ ตลอดเวลา
 • บริการ Alibaba Cloud ทำตามกฎมาตรฐานของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล GDPR และ PDPA
 • ด้วยระบบการจัดการต่างๆ ที่ให้เจ้าของบัญชีสามารถจัดการรหัสผ่าน และสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยตนเอง
 • Alibaba Cloud Storage จะเหมาะกับการเก็บข้อมูลของบริษัทหรือองค์กร การเก็บรวบรวมไฟล์เป็นระเบียบ สามารถจัดการได้ทั้งองค์กรเป็น Business Cloud Storage
 • รองรับข้อมูลในขนาดพื้นที่ที่ขยายได้มากกว่าถึง 50PB
 • สามารถอัปโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ได้เป็นหลักหลาย TB
 • พวก iCloud, Onedrive, Dropbox, Google Drive เป็น Personal Cloud Storage ที่พนักงานต่างเก็บข้อมูลแยกกันแต่ละบัญชี เมื่อมีพนักงานคนใดคนนึงลาออก ก็ต้องคอยย้ายข้อมูลไปยังบัญชีคนอื่นๆ ต่อไป อาจจะสูญหาย หรือ พนักงานแต่ละคนที่เป็นผู้อัปโหลดข้อมูลไปเก็บก็สามารถที่จะลบข้อมูลออกไปได้ โดยตั้งใจ หรือ ไม่ตั้งใจก็ตาม
 • แพ็กเกจเริ่มต้นเพียง 690 บาทต่อเดือน รองรับผู้ใช้งานได้ 5,000 บัญชี ต่างจาก Personal Cloud ที่คิดตามจำนวนบัญชี User ค่าใช้จ่ายต่อเดือนจะสูงเมื่อมีพนักงานใช้งานในปริมาณที่มากขึ้น
 • การจ่ายค่าบริการรายเดือนเหมือนจะต้องจ่ายเงินไปเรื่อยๆ ตลอดอายุการใช้งาน แต่จริงๆ แล้วการที่เราซื้ออุปกรณ์มาเก็บข้อมูลเองต้องมีการซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อติดตั้งและใช้งาน และเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานเช่นกัน เช่น ค่าอินเตอร์เน็ตรายเดือนสำหรับเชื่อมต่อเครื่อง Server ตลอดเวลา, ค่าไฟรายเดือนที่เกิดจากการเปิดเครื่อง Server และเครื่องปรับอากาศ เพื่อรองรับการใช้งานตลอดเวลา, ค่าบำรุงรักษาเครื่อง กรณีอุปกรณ์เสียหายหรือต้องเปลี่ยนเมื่อใช้งานเป็นระยะเวลานาน, มีการเปลี่ยนเครื่อง Server ที่ตกรุ่น (ใช้งานมานานกว่า 3 - 5 ปี) ทำให้ไม่รองรับระบบโปรแกรมใหม่ๆ, ค่าจ้างทีมงานที่ต้องมาคอยดูแลรักษา หรือต้องดูแลเอง และเมื่อรวมๆ แล้วการใช้บริการ Cloud Storage จะประหยัดกว่า และถูกกว่า
 • อนาคตทางเราอาจจะมีบริการ Cloud Storage มาจำหน่ายเพิ่มเติม ถ้าหากลูกค้าอยากจะปรับเปลี่ยนโยกย้ายภายหลัง สามารถทำได้

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล บริการให้คำปรึกษาการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรยุคดิจิทัล