รับเขียนโปรแกรม พื้นหลัง คปภ
รับเขียนโปรแกรม โลโก้ คปภ

InterVision เขียนเว็บไซต์ใหม่ทั้งหมดให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ออกแบบเว็บไซต์ใหม่ให้ทันสมัย สอดคล้องกับแผนพัฒนาการทำงานโดยรวมทั้งหมดขององค์กรทุกภาคส่วนรัฐบาลให้ทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐาน World Wide Web Consortium (W3C) ออกแบบ User Interface (UX UI) เว็บไซต์ให้สวยงาม น่าเชื่อถือ เขียนโปรแกรมให้ Web Responsive ให้เว็บไซต์รองรับการแสดงผลทุกอุปกรณ์ ใช้งานง่าย จัดการกับข้อมูลที่มีปริมาณเยอะให้เป็นสัดส่วน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กรให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

ออกแบบเว็บไซต์ใหม่ให้ทันสมัย

รองรับมาตรฐาน W3C

การแสดงผลทุกอุปกรณ์ (Web Responsive)

ออกแบบ User Interface (UX UI)

ปัญหาของลูกค้า

เว็บไซต์ไม่ทันสมัย

รับเขียนโปรแกรม ไอคอน เว็บไซต์ไม่ทันสมัย

เนื่องจาก ทางภาครัฐบาลต้องการพัฒนาปรับปรุงการทำงานโดยรวมทั้งหมดขององค์กรทุกภาคส่วนให้ทันสมัย แต่หน้าเว็บไซต์ คปภ. กลับมีหน้าตาที่ดูล้าสมัยอยู่มาก ซึ่งไม่สอดคลองกับแผนการพัฒนาของภาครัฐ

เว็บไซต์ไม่ได้มาตรฐาน W3C

รับเขียนโปรแกรม ไอคอน เว็บไซต์ไม่ได้มาตรฐาน W3C

เนื่องจากคปภ. เองเป็นหน่วยงานระดับภาครัฐ ดังนั้น การปฏิบัติตามกฏ W3C จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากเว็บไซต์ไม่ได้มาตรฐาน W3C เว็บไซต์ของทาง คปภ. จะแสดงผลการค้นหาได้ไม่ดี และอาจส่งผลเสียต่อภาครัฐ

เว็บไซต์ไม่รองรับการแสดงผลในทุกอุปกรณ์

รับเขียนโปรแกรม ไอคอน เว็บไซต์ไม่รองรับการแสดงผลในทุกอุปกรณ์

ผู้ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือมีจำนวนสูงขึ้น แต่เว็บไซต์ของคปภ. รองรับการแสดงผลได้ดีเฉพาะหน้าจอคอมพิวเตอร์ ดังนั้นเรื่อง Website Responsive จึงถือเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ

ไม่มีการออกแบบ User Interface (UX UI) ที่ดี

รับเขียนโปรแกรม ไอคอน ux ui

เนื่องจากองค์กรมีรายละเอียดข้อมูลที่เยอะ ทั้งเว็บไซต์เต็มไปด้วยตัวหนังสือและไม่มีรูปภาพประกอบเลย ส่งผลให้การค้นหาข้อมูลส่วนที่ต้องการก็เป็นไปได้ยากและใช้เวลานาน เนื่องจากเว็บไซต์ไม่มีการออกแบบ User Interface (UX UI) ที่ดี

สิ่งที่เราทำให้

ปรับปรุงหน้าตาเว็บไซต์ ด้วยการออกแบบ Website ให้ดูทันสมัย และน่าเชื่อถือ จัดการกับปริมาณรายละเอียดข้อมูลที่เยอะ ด้วยการจัดหมวดหมู่เนื้อหา เพิ่มรูปภาพและสัญลัษณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา การเขียนโปรแกรม Drop-Down ซ่อนเนื้อหาไว้ในกล่องข้อความอย่างเป็นระเบียบ แต่ผู้ใช้งานยังสามารถเสพรายละเอียดข้อมูลได้อย่างครบถ้วนเช่นเดิม และออกแบบ User Interface (UX UI) ให้การค้นหาข้อมูลของผู้ใช้งานเป็นไปอย่างง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

มาตรฐานของ W3C นั้นมีหลากหลายข้อ ทั้งความสามารถในการติดอันดับบนหน้า Google หน้าตาเว็บไซต์ที่สวยงาม รวมไปถึง การทำให้เว็บไซต์สามารถรอบรับผู้พิการทางสายตา ทั้งผู้ที่ตาบอดสี รวมไปถึงคนผู้ตาบอด ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนนี้บนหน้าเว็บไซต์ได้ด้วย

เขียนโปรแกรมให้เว็บไซต์สามารถแสดงผลได้อย่างดีเยี่ยมในทุกอุปกรณ์ ทั้งโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต เพื่อให้ทุกรายละเอียดข้อมูลถูกมองเห็นได้ทุกอุปกรณ์ รวมถึงเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือขององค์กรให้สูงขึ้นด้วย

รับเขียนโปรแกรมรูปแบบแสดงผลในจอไอแพดและโทรศัพท์
รับเขียนโปรแกรมรูปแบบแสดงผลในจอโน๊ตบุ๊ค
รับเขียนโปรแกรมโชว์หน้าเว็บ-oic