บริการจัดทำ ดูแลเว็บไซต์และกราฟิกแบบเหมาจ่ายรายเดือน บริการจัดทำ ดูแลเว็บไซต์และกราฟิกแบบเหมาจ่ายรายเดือน บริการจัดทำ ดูแลเว็บไซต์และกราฟิกแบบเหมาจ่ายรายเดือน บริการจัดทำ ดูแลเว็บไซต์และกราฟิกแบบเหมาจ่ายรายเดือน

บริการจัดทำ
ดูแลเว็บไซต์และกราฟิก
แบบเหมาจ่ายรายเดือน

ใช้บริการของเราแทนการจ้างพนักงานประจำ
เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและป้องกันความเสี่ยง
ติดต่อเรา

บริการจัดทำ
ดูแลเว็บไซต์และกราฟิก
แบบเหมาจ่ายรายเดือน

สร้างและดูแลเว็บไซต์ จัดทำงานกราฟิก ด้วยทีมงานมืออาชีพ ใช้บริการของเราแทนการจ้างพนักงานประจำ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและป้องกันความเสี่ยง
ค่าบริการเริ่มต้นเพียง 9,900 บาท/เดือน

บริการจัดทำ ดูแลเว็บไซต์และกราฟิกแบบเหมาจ่ายรายเดือน
บริการจัดทำ ดูแลเว็บไซต์และกราฟิกแบบเหมาจ่ายรายเดือน บริการจัดทำ ดูแลเว็บไซต์และกราฟิกแบบเหมาจ่ายรายเดือน บริการจัดทำ ดูแลเว็บไซต์และกราฟิกแบบเหมาจ่ายรายเดือน บริการจัดทำ ดูแลเว็บไซต์และกราฟิกแบบเหมาจ่ายรายเดือน

จ้างพนักงานประจำ
VS
ทีมงานของเรา

พนักงานประจำ ทีมงานของเรา
ความเสี่ยง
สูง
 • ในบางกรณีพนักงานลาพักร้อนหรือขาดงานเป็นระยะเวลานาน ทำให้งานสะดุดไม่ต่อเนื่อง
 • พนักงานลาออก งานดูแลเว็บไซต์ไม่ต่อเนื่อง เกิดปัญหาการถ่ายงานให้พนักงานใหม่ และพนักงานใหม่อาจจะไม่ถนัดในเทคโนโลยีที่พนักงานคนเดิมใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งอาจจะต้องทำเว็บไซต์ใหม่ทั้งหมดในบางกรณี
ต่ำ
 • ทีมงานมืออาชีพในรูปแบบบริษัท ทำให้งานดูแลเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง
ความยืดยุ่นและความสามารถในการพัฒนา
ต่ำ
 • ความสามารถและองค์ความรู้จำกัด ขึ้นอยู่กับพนักงานคนที่ดูแลเว็บไซต์นั้นคนเดียว
สูง
 • กลุ่มทีมงานมืออาชีพและมีประสบการณ์ที่มีการพัฒนาความรู้ความสามารถตลอดเวลา รองรับการขยายเว็บไซต์ด้วยเทคโนโลยีเสริมเพิ่มเติมให้เว็บไซต์ดูทันสมัยตลอดเวลา
ค่าใช้จ่าย
สูง
 • เงินเดือนเริ่มต้น เด็กจบใหม่ไม่มีประสบการณ์ในตำแหน่ง Web Developer (15,000 – 20,000 บาทต่อเดือน)
 • อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำงาน รวมไปถึงลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับการทำงาน
 • พนักงานมีการปรับฐานเงินเดือนขึ้นทุกปี และมีการจ่ายค่าชดเชยเมื่อยกเลิกสัญญาจ้าง
 • มีค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เช่น สถานที่ทำงาน สวัสดิการต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์ทำงาน
ต่ำ
 • ราคาเริ่มต้นเพียง 9,900 บาทต่อเดือน ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์
 • ทำสัญญาบริการแบบปีต่อปี ไม่มีข้อผูกมัด สามารถยกเลิกสัญญาได้ เมื่อครบกำหนด
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ในการทำงาน และค่าใช้จ่ายส่วนกลางใดๆ เพิ่มเติม

ค่าบริการเริ่มต้นเพียง 9,900 บาท

ค่าบริการเริ่มต้นเพียง 9,900 บาท

บริการจัดทำ ดูแลเว็บไซต์และกราฟิกแบบเหมาจ่ายรายเดือน
รายละเอียด
 • สร้างและเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ภายใน 1 เดือนแรก
 • ไม่จำกัดจำนวนครั้งของการอัปเดตเนื้อหาเว็บไซต์
 • แก้ไข Bug และข้อผิดพลาด
 • ใช้ CDN และ SSL สำหรับรักษาความปลอดภัยและเพื่อการเข้าถึงเว็บที่รวดเร็ว
 • ติดตั้ง Plugin เสริม
 • ฟรีโดเมนเนมสำหรับเว็บไซต์ ตลอดอายุสัญญา
 • ฟรีเว็บโฮสติ้งพื้นที่ขนาด 5GB ตลอดอายุสัญญา
 • สำรองข้อมูลเว็บไซต์และฐานข้อมูลให้รายสัปดาห์
 • ติดตั้งการวิเคราะห์ของ Google ให้ตามคำขอ
 • ติดตั้ง Facebook pixel ให้ตามคำขอ

หมายเหตุ
 • ระยะเวลาของสัญญาเริ่มต้นขั้นต่ำ 12 เดือน
 • เนื้อหาเว็บ สื่อ กราฟิกต่างๆ จัดทำโดยลูกค้า
 • ไม่รวมค่าลิขสิทธิ์ Template สำหรับเว็บไซต์ (≈2,000 - 4,000 บาท) จ่ายครั้งแรกครั้งเดียวต่อแบบ
 • ไม่รวมค่าใช้จ่ายสำหรับลิขสิทธิ์ระบบปลั๊กอินเสริม (ถ้ามี)
 • หลังจากได้รับเนื้อหาเว็บแล้ว ทีมงานใช้เวลาประมาณ 1-3 วันทำการสำหรับการอัปเดตขึ้นบนเว็บไซต์
 • ไม่รวมบริการถ่ายรูป หรือ ถ่ายวิดีโอ
 • ไม่รวมบริการผลิตสื่อวิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว แอนิเมชัน และโมเดล 3 มิติ
 • ไม่รวมค่าลิขสิทธิ์ภาพ Stock หรือ Font แบบตัวอักษร (ถ้ามี)
 • ไม่มีบริการ Onsite
 • การสั่งงาน คำขอ และการสนับสนุนทั้งหมด สามารถทำผ่านระบบ Ticket หรือกลุ่ม LINE
 • บริการเว็บไซต์นี้ ใช้กับเทคโนโลยี WordPress เท่านั้น
บริการจัดทำ ดูแลเว็บไซต์และกราฟิกแบบเหมาจ่ายรายเดือน
รายละเอียด
 • ไม่จำกัดจำนวนกราฟิกและการแก้ไข
 • ส่งมอบงาน พร้อมไฟล์ต้นฉบับทั้งหมด

หมายเหตุ
 • ระยะเวลาของสัญญาเริ่มต้นขั้นต่ำ 12 เดือน
 • ไม่รวมบริการถ่ายรูป หรือ ถ่ายวิดีโอ
 • ไม่รวมบริการผลิตสื่อวิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว Animation และโมเดล 3 มิติ
 • ไม่รวมค่าลิขสิทธิ์ภาพ Stock หรือ Font แบบตัวอักษร (ถ้ามี)
 • หลังจากได้รับงานกราฟิกแล้ว ทีมงานใช้เวลาประมาณ 1-3 วันทำการ ทำและส่งมอบงาน
 • ไม่มีบริการ Onsite
 • การสั่งงาน คำขอ และการสนับสนุนทั้งหมด สามารถทำผ่านระบบ Ticket หรือกลุ่ม LINE
บริการจัดทำ ดูแลเว็บไซต์และกราฟิกแบบเหมาจ่ายรายเดือน
รายละเอียด
 • รวมรายละเอียดของทั้ง Web และ Graphic package เข้าด้วยกัน

หมายเหตุ
 • เนื้อหาเว็บ สื่อต่างๆ จัดส่งโดยลูกค้า ไม่รวมค่าลิขสิทธิ์ Template สำหรับเว็บไซต์ (≈2,000 - 4,000 บาท) จ่ายครั้งแรกครั้งเดียวต่อแบบ ไม่รวมค่าใช้จ่ายสำหรับลิขสิทธิ์ระบบ Plugin เสริม (ถ้ามี) หลังจากได้รับเนื้อหาเว็บแล้ว ทีมงานใช้เวลาประมาณ 1-3 วันทำการสำหรับการอัปเดตขึ้นบนเว็บไซต์ ไม่รวมบริการถ่ายรูป หรือ ถ่ายวิดีโอ ไม่รวมบริการผลิตสื่อวิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว Animation และโมเดล 3 มิติ ไม่รวมค่าลิขสิทธิ์ภาพ Stock หรือ Font แบบตัวอักษร (ถ้ามี) ไม่มีบริการ Onsite หลังจากได้รับงานกราฟิกแล้ว ทีมงานใช้เวลาประมาณ 1-3 วันทำการ ทำและส่งมอบงาน การสั่งงาน คำขอ และการสนับสนุนทั้งหมด สามารถทำผ่านระบบ Ticket หรือกลุ่ม LINE บริการเว็บไซต์นี้ ใช้กับเทคโนโลยี WordPress เท่านั้น
บริการจัดทำ ดูแลเว็บไซต์และกราฟิกแบบเหมาจ่ายรายเดือน
บริการจัดทำ ดูแลเว็บไซต์และกราฟิกแบบเหมาจ่ายรายเดือน บริการจัดทำ ดูแลเว็บไซต์และกราฟิกแบบเหมาจ่ายรายเดือน บริการจัดทำ ดูแลเว็บไซต์และกราฟิกแบบเหมาจ่ายรายเดือน บริการจัดทำ ดูแลเว็บไซต์และกราฟิกแบบเหมาจ่ายรายเดือน
 • ใช้ระยะเวลาในการติดตั้งและพัฒนาระบบไม่นาน
 • WordPress เป็นแพลตฟอร์มระดับโลกสำหรับสร้างเว็บไซต์ ที่มีการพัฒนาและอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่ๆ ตลอดเวลา
 • มี Plugin เสริมที่ทันสมัยและเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย
 • ไม่จำเป็นต้องจ้างพนักงานประจำที่มาคอยดูแลเว็บไซต์อีกต่อไป ทีมงานของเราให้บริการสร้างเว็บไซต์และดูแลอัปเดตเนื้อหาข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ให้ทั้งหมดไม่จำกัดปริมาณ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง สามารถเพิ่มหน้าเนื้อหาใหม่ได้ตลอดเวลาไม่จำกัด ช่วยในการติดตั้ง plugin ระบบเสริมเพิ่มเติม และอื่นๆ
 • ได้ ทีมงานเราสามารถออกแบบและจัดทำกราฟิกสำหรับสื่อออนไลน์อื่นๆ เช่น แบนเนอร์โฆษณา, รูปโพสต์ Social, และอื่นๆ
 • ประหยัดกว่า ทำสัญญาบริการแบบปีต่อปี ไม่มีข้อผูกมัด สามารถยกเลิกสัญญาได้ เมื่อครบกำหนด ไม่มีค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ในการทำงาน และค่าใช้จ่ายส่วนกลางใดๆ เพิ่มเติม
 • ภายใน 1 – 2 วันทำการ หลังจากได้รับข้อมูลเนื้อหาและรูปภาพประกอบครบถ้วน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปริมาณของข้อมูลเนื้อหาในรอบนั้นๆ
 • ภายใน 2 – 3 วันทำการต่อ 1 ชิ้นงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปริมาณและขนาดของชิ้นงานในรอบนั้นๆ
 • สามารถติดต่อประสานงานกับทีมงานได้ทุกวันเวลาทำการจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
 • สามารถทำได้ โดยการชำระเงินรายเดือนทั้งหมดของอายุสัญญาที่เหลือ ก่อนยกเลิกสัญญา

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล บริการให้คำปรึกษาการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรยุคดิจิทัล